Effe checke

EFFE CHECKE

Sprekend:

Hey

Ja

Duit alles t nog bie dich?

Jazeker!!

 

Ooooooohhhh hey hey hey

 

Refrein:

Effe checke, effe checke

Effe checke of er ’t waal duit

Effe checke, effe checke

Effe checke of deze d’r in huit

Is de sfeer al good en zeet ger lekker blie?

Is dat zoë, dan blieve veer auch hie.

Effe checke, effe checke

Mit vastelaovend is alles OK!

 

Couplet 1:

Dizze vasteloavend wilde veer good viere

Mer wiste neet mier good wie dat moos

Veer merkte, ver mooste ‘t weer liëre

Iesj rustig en dan de remme los

Veer höbbe ech alles oetgesjreeve

In ’t net, mer iesj auch in ‘t klad

En alles nog ein kier noageloupe

Alles sjoën op un rie gezat

 

En noe sjtoan veer dan kloar

Veur ’t sjoënste fieës van ut joar

 

Refrein:

Effe checke, effe checke

Effe checke of er ’t waal duit

Effe checke, effe checke

Effe checke of deze d’r in huit

Is de sfeer al good en zeet ger lekker blie?

Is dat zoë, dan blieve veer fijn hie.

Effe checke, effe checke

Mit vastelaovend is alles OK!

 

 

 

 

 

 

 

Couplet 2:

Ver zeen ’t, ger doot al lekker mit

De sjtumming is al neet mier normaal

Fijn sjpringe op ozze nuuje hit

Same maake veer unne houp kabaal

Toch is d’r ein dink dat veer noch misse

Nea, gein  beat en auch gein beer

Auch neet un paar bakke vol biljette

Nea unne polonaise zooge veer noe gear

 

Joa want ein en twiee is drie

Bie ‘ne polonaise kin d’r ummer eine bie